The Brand Planet Consulting

Kurumsal Marka

Markaların kendi kategorilerinde geleceğini şekillendirmelerine yardımcı olmak için tek bir marka veya tüm portföyleri aracılığıyla son teknolojiler, yaratıcılık ile derinlemesine pazarlardaki trendleri saptarız.


Kategori farketmeksizin, tüketiciler bir markadan artık deneyimlemek istedikleriyle kişisel ihtiyaçları arasında bir köprü kuracak bir bağlam beklentileri vardır. Geçmişe nazaran, markalar direk bağ kuruyor. Bu, markayı bir ekosistem olarak ele almak, markaları müşterilerin satın alma yolculuklarına optimize etmek ve deneyimi daha eşsiz hale getirerek farklılaşmak anlamına gelir. 


İnsanlar işlerine inandıkları zaman organizasyonlar, organizasyonlar markalara inandıkları zaman markalar gelişir. Temel yaklaşımımız, marka amacını, mesajını şirketlerin ve hizmetlerin kalbinde yer alan en çok önem verdiği yerde anlam ve değer yaratarak inanmalarını sağlamaktır.


Dünyanın en büyük ve en başarılı organizasyonlarının bazılarının küreselleşen bir markalaşma yoluyla büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmaya devam ediyoruz. Yeni marka yaratımından, büyümeye yeniden odaklanmaya kadar ki yaklaşımımız, karmaşık ve sürekli gelişen pazarlarda ilişki yönetimi ve farklılaşmayı yönlendirmek için portföy yönetimine ve deneyimi birbirine bağlar. 


Bir organizasyonun “neden” varolduğunu anlaşılır şekilde ifade etmek hem hissedar hem çalışan hemde müşteri değeri söz konusu olduğunda hiç bu kadar önem taşır. Bu nedenle, organizasyonel marka düşüncesi üzerine markaları inşaa etmeye özen gösteriyoruz. Bu durum, çalışanların, kârın ötesinde yarattıkları değere olan inancı güçlendirir ve kuruluşa ait olma duygusuna sahip olmalarının, gerçek müşteri ilişkileri için çok önemli olduğunu niteler. Bu sebeple, kurumsal markalaşma yaklaşımımız, insanlarınızı değişimin merkezine koyan özel ortak oluşturma teknikleri ve çalışan katılımını kullanırız.


Ayrıca, gerçek zamanlı veriler ve analitikler aracılığıyla derin bir anlayış oluşturmak için yeni fırsatlar yaratır, bu da gelecekteki talep, sadakat ve yenilik için stratejilerin belirlenmesini kolaylaştırır.Kurumsal markalaşma neden önemlidir?

Bir soruyla bir soruya cevap vererek başlayalım. İnsanlar daima bilmek ister. Tüketiciler bu günlerde yalnızca ürün veya hizmet hakkında düşünmezler. Onun yerine, işin değerleriyle uyumlu olup olmadığına dikkat ederler.


Sevdiğiniz bir markayı düşünün. Güçlü bir kurumsal markanız olduğunda, iletişim ve zihinlere ulaşım çok daha kolay hale gelir. Kurum içi markalaşma, kurumun her seviyesinde insanları ortak amaçların arkasında birleştirerek yeni bir amaç duygusu sağlar.


Ajansımız kurumsal hizmet markalaşması gibi bir projeyi iki kısma ayırıyor. Stratejik kısım, projenin genel yönünü ve markanın temelini oluşturan somut ve soyut yaklaşımları tanımlamaktır.


Yaratıcı bölüm görsel kimliği, logo, slogan ve tüm yaratıcı marka bileşenleri ile tüketicilerin markanızla etkileşimde bulunduğu her türlü yöntemler marka iletişimi stratejlerini içerir. Süreç, kurumsal markalaşmanın stratejik ve yaratıcı yönleri birlikte ele alındığında en etkili olanıdır. 


Kurumsal markayı geliştirmek için hedef kitleniz hakkında tüketici araştırması yaparak elde edilecek genel içgörülere ihtiyacımız olacak. Satın alma alışkanlıkları neler? Genel tutum ve davranışları nelerdir? Ne yaptığın hakkında ne seviyorlar? Ve daha önemlisi, bu herkesin yaptığı şeyden nasıl farklı?


Kurumsal markalaşma hizmetlerimiz, engelleri yıkmayı ve ortaya çıkarılacak güçlü içgörüler için bir alan yaratmayı içermektedir. Daha doğrusu, kurumsal markalama materyalleriniz birbirleriyle konuşmalıdır. Organizasyonlar genellikle, tüm departmanların ve disiplinlerin etrafında toplanabileceği, odaklanmış bir hedeften yoksun olan, iletişimlerine tutarlılık getirmek için mücadele ediyorlar. Bizim işimiz bu ortak amacı bulmanıza yardımcı olmaktır.


Bu, araştırma ve analiz ile başlar ve yeni iletişim halindeki şirket markanız her iletişim kanalına entegre edilinceye kadar devam eder.


GettyImages-928995802-min.jpeg

Kolay yoldan para kazanmak için çok iyi bir iş fikrinizin olması yeterli değil mi? Bunun farkında olduğumuz için kurumsal markalaşma sürecini ortalama bütçeler ile yönetme ve bunu takip etmede yeterince deneyim sahibiyiz.


Şirketiniz büyümek ve başarılı olursa, pazarda ve insanların zihinlerinde (ve ideal olarak kalplerde) ayrı bir konum yaratmanız gerekir. Bu, pazarlama ürün ve hizmetlerinden farklıdır. Kurumsal markalaşma süreci, çok daha geniş bir değerler ve faaliyetler dizisini içeren bir adı tanıtmakla ilgilidir. Pazarınızı daha iyi anlamanıza ve konumlandırmanızı, farkınızı ve mesajlaşmanızı sağlamanıza yardımcı olabiliriz.


Fikirlerinizi bazen karamsarlığa sürükleyen pazar gerçekleriyle yüzleştirip aralarından seçim yapabileceğiniz farklı yaratıcı konseptler geliştireceğiz.Kurumsal markalaşma sürecini takip ve odaklanmış halde tutar

Güçlü bir kurumsal marka hem çalışanlarınıza hem de müşterilerinize ilham verecektir. İşletmenizin neyi temsil ettiğini araştırmak ve üzerinde anlaşmak için çaba harcarsanız, o zaman bunu açıkça ve tutarlı bir şekilde tüketicilerle paylaşın, insanlar yanıt verecektir.


Kurumsal bir markalaşma projesi, ekiplerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza ve müşterileri satin almaya teşvik ederek, potansiyel müşterilere sadık marka elçileri haline getirmenize yardımcı olabilir. Kurumsal marka stratejisini biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim. Bu, kurumunuzun tavır ve karakterini tanımlamakla ilgilidir.


Daha sonra bir kâğıt üzerinde bir değerler veya ifadeler seti olarak ele almak. Bir kez strateji tanımlandığında, insanların tüm pazarlama materyallerine ve işletmenizin sahip olduğu etkileşimlere uygulanması gereken bir şeydir. Yıllar boyunca süreçlerimizi geliştirdik ve nasıl odaklanacağımızı ve dikkatinizin dağılmamasını biliyoruz. En iyi çözüm markanız için mizah ve sıcaklık ile bir kişilik yaratmak olabilir. Ancak, müşteriler için en önemli şey düşük fiyatlar ve mükemmel hizmetse, şirket markanız bu basit ama güçlü değerler üzerine kurulmalıdır.


The Brand Planet, marka stratejisi ve deneyimi ile büyümeyi teşvik etmek için dünyanın en büyük tüketici organizasyonlarından bazılarıyla birlikte çalışıyor. Markayı pazarlara optimize etmek, yeni kategoriler oluşturmak için gerek pazarda yer alan gerekse portföyümüzde yer alan tüketici markaları analiz ediyor ve bir yol planı belirliyoruz.

İnsanların istediği şey, sevdikleri bir şeyi satın aldıklarında hissettikleri ekstra, duygusal bonustur.”

SETH GODIN

The Brand Planet’te sunduğumuz hizmetler

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

The Brand Planet Brand Logo
Consulting

Tüm ihtiyaçlarınıza yaratıcı çözümler üretecek yeteneklere sahibiz

Görsel Atölye. Yerel ve küresel yaratıcılıkta en son trendleri ve gelişmeleri takip etmelerini ve en etkileyici eserleri ortaya çıkarmalarına yardımcı iç görüler sağlar.

 

2021 © Görsel Atölye tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. 

Bu site The Brand Planet Consulting tarafından 🧡 ile tasarlandı.