The Brand Planet Consulting

Kültür

Kültür
Kültür

Büyük kültürler, ortak bir fikirler ve düşünceler çevresinde şekillenirler

Herhangi bir iş dönüşümünde veya marka yeniden konumlandırmada, kültür değişimi çoğu zaman en zorlu yönetilen süreçtir.


Yeniden yapılanmalardan ve şirket birleşmelerinden markaları inşaa eden kişilere kadar tüm iş modeli yeniliklerinde, özellikle küresel firmalarda her iki liderden ve çalışandan birisi genellikle yerleşik kültürel normlara sahip olmalarından dolayı mevcut organizasyon kültürüyle uyuşmayan anlayış ve davranış setlerine sahip olabilir. Bu da çoğu zaman kaçınılmaz değişimlerin meydana gelmesinin ön ayağıdır.


Bu, etkileşimlerin arttığı dijitalleşen, sanal dünyada sosyalleşen insanların ve artan değişim hızıyla daha da netleşir. 


Liderler, daha çevik, yenilikçi ve müşteri odaklı işletmelere olan ihtiyacı fark ederler, ancak gerekli olan anlayış ve davranışlar, operasyonel mükemmeliyet ve verimlilikler etrafında inşa edilen geleneksel kurumsal kültürlerle tamamen çelişmektedir. Bu durumda, mevcut kültür tekrar ele alınmalı ve gerekli adımlar atılmalıdır.Onlara ne düşüneceğini söylemek yerine, onlara inanmak için bir sebep yaratın

Organizasyonlarda, yönetimler işleyişi sürdürebilmek için iş stratejileri ve gelecek hamleleri belirtebilir ve bunlara uymalarını talep edebilirken, ekibinizin hislerini, inanç setlerini veya düşüncelerini sağlam temelleri olmayan fikirlerle inandırmak mümkün değil.


Markanızın sürdürülebilirliğini sağlamak için devamlı yenilikler üzerine kafa yoran, şirketin verimliliğini arttırmaya yönelik hamleler yapan ve sonuçta organizasyonunuzun iş performansınızı artıran insanlar olduğu için, kültürü yönetmek kesinlikle mümkün değildir. Fakat ortak bir kültür etrafında buluşmaları sağlanabilir.


Motivasyonu sağlanan organizasyonlar, markanızın ihtiyaç duyduğu rekabetçi farklılaştırıcı kültürün temelini oluşturabilir. Bu nedenle, markanızın kültürünü daha güçlendirilmesini ve gerek iç ve dış müşterileriyle sıkı ilişkiler kurmaya odaklanmış, tescilli bir Pozitif Etkileşim Modeli geliştirdik.


Araştırılmış ve onaylanmış bu özel model, etkili bir takım için katkıda bulunan altı faktörü tanımlar:İyilik ve sağlık: İyi olma, optimum sağlık ve iş-yaşam dengesini temsil eder. Amaç başarılı bir kurumsal kültür inşaa etmekse, fiziksel ve zihinsel olarak uygun ortam sağlamak benzersiz deneyimlerin temelini oluşturacaktır.


Takdir: Heves ve iyimserlik, takdir ifadeleri, iç ve dış müşterilere sağlanan benzersiz değeri pekiştirir. Aynı zamanda, güçlü bir hizmet yönelimini besleyen sadakat deneyimini de içerir.


Bağlantı: İlişkiler, çalışanları birbirlerine, iş dünyasına, marka tüketicilerine bağlantılarının temelidir. Sağlıklı iç ilişkiler de sağlıklı müşteri ilişkilerine katkıda bulunur.


Ustalık: Hızla değişen bir ortamda, çalışan becerisi geliştirme ve kişisel gelişim, işin zaman içinde büyüyüp değişebileceğini garanti eder. Uzmanlık ayrıca inovasyona katkıda bulunur ve kuruluşu olumlu değişim döngülerine yönlendirir.


Yenilik: Günümüzün sorunlarını çözmek ve gelecek için bir vizyon oluşturmak için yaratıcılık gereklidir. Aynı zamanda açıklığı ve çeşitliliği arttıran unsurlardandır.


Başarım: Cesaret, iş dünyasında genellikle çılgınlık olarak düşünülür, ancak risk almak ve yeni fikir ve fırsatlarla denemeler yapmak için gereken itici gücü sağlar.


İç ve dış müşterileriniz için hazırlanan ödül, tanıma, iletişim, eğitim ve etkinlik programlarını bu özel modelin ilkeleri etrafında tasarlıyoruz.


Organizasyonunuzun çeşitli departmanları ile işbirliğine giderek, hedefleri tartışır ve program tasarımını özelleştiririz. Analizler - tasarım - yürütme - değerlendirme - ve ölçülebilir sonuçlar ile başlayan bir süreç akışını takip ederiz.


Büyük kültürler güçlü, ikna edici fikirlerin üzerinde yükselebilir. Birkaç iyi şekilde konumlandırılan “değer ve önem” başlıklı posterler, işveren markası manifestosu veya CEO'dan mesaj, organizasyonunuzn ideolojinizi açıkça ifade etmek için yeteri kadar güce sahip olduğu söylenemez.GettyImages-928995802-min.jpeg

Başarılı şirketlerin temelinde kültür her daim ön plana çıkar

Bir Yüksek Performans Organizasyonu, yenilikçi, kaliteli ürün ve hizmetler ve tüm temas noktalarında müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için çalışan bir personel aracılığıyla müşteriler için değer yaratır.


Müşteriler için değer yaratan çalışanlar olduğu için, bir Yüksek Performans Organizasyonunun çalışanlarına değer sağlaması, çalışanlarına değer vermelerini ve çalıştığı işle gurur duymalarını sağlayan, motive edici bir çalışma yaratarak bağlılıklarını sürdürebilmeleri gerekir. Yüksek performans gösteren organizasyonlar, yalnızca seçkin ve farklılaşan müşteri ve çalışan deneyimi sunmaz, aynı zamanda şirket ve işveren olarak marka vaadi sunar.


İşte bu yüzden, onlara inanmaları gereken argümanlar yerine inanmaları için sebep sunulması gerekir.Başarılı markalar ortak fikir ve düşüncelerin işbirlikleri üzerinde yükselir

Marka dönüşüm sürecimizin bir parçası olarak, markanızın ve kültürünüzün mükemmel bir şekilde uyumlu olduğundan emin olmak için sizinle işbirliği yapma yoluna gideriz, çünkü:


— İdeolojinizin iş ve yönetimsel stratejilerinizle net bir şekilde uyumlu olmasını ve işinize, ekiplerinizin kalbine ve zihnine uygun şekilde yerleştirmek sağlamak için sizinle birlikte çalışıyoruz.

— İdeolojinin, organizasyonda yer alan takımları ve kendileri için bireyler olarak onlara için ne anlama geldiğini açıklığa kavuşturmaya yardım ediyoruz.

— Ekiplerinizin sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarmak için neler yapabileceklerini ve daha iyi bir müşteri deneyimi sunabileceklerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alıyor ve çözümler üreterek onların verimliliğini artırmalarına yardımcı oluyoruz.

— Organizasyonun çalışanlarını desteklemek için neler yapabileceğini ve bunu hangi yollarla kolayca yapabileceklerinin yollarını paylaşıyoruz.


STEPHEN R. COVEY

“Motivasyon içeriden bir ateştir. Eğer başınız altındaki ateşi yakmaya çalışırsanız, şansınız çok kısaca yanacaktır.”

STEPHEN R. COVEY

The Brand Planet’te sunduğumuz hizmetler

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

Consulting

Tüm ihtiyaçlarınıza yaratıcı çözümler üretecek yeteneklere sahibiz