Strateji

Marka ve İş Modeli

Markalaşma, modern yaşamın kalbinde yer alır. Yaşamın artık dijitale taşınmasıyla artık markaların evrilmesi ve adapte olması gereksinimi doğdu. Bugün oluşturduğumuz markaların gelecekte değişen trendlere kolay uyum sağlayacağından emin olmak için bazı standartlar belirledik. Birçok farklı disiplenlerden bilim, sanat, doğa, insan ve modern teknolojilerden alınan ilhamlarla yeni yollar belirliyoruz. 


Organizasyonların büyük markalar oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için nesnel analiz ve geniş deneyimleri bir araya getiririz.


Dijitalleşme ve endüstri alanındaki gelişmeler ile markalar ve müşterileri arasındaki ilişkiler, artık çevrimiçi platformlarda hızlıca yayılan mesajlar, satın alma sonrasında marka deneyiminin geniş kitlelere erişmesinin önü açıldı. Bu her ne kadar pozitif olsa da bilgi kirliliği, karmaşıklığını ortaya çıkardı. Bu platformlarda markaların büyümesini yönetmeye yardımcı olmak için markalama sürecindeki belirsizliği ortadan kaldırmak ve organizasyonların mükemmel markalar yaratmalarına yardımcı olmak için derin veri analizleri ve geniş deneyimleri bir araya getirerek güçlendiririz.


Görsel Atölye, markaları geliştirir, tüm temas noktalarında net ve uyumlu iletişimin şekillenmesini sağlayan bağlantının varlığına inanır.


Özenle hazırlanan bir kampanya, eşsiz bir marka kimliği veya iletişim stratejileri tek başına daima etkili olmayabilir fakat hepsi birarada ve tutarlı olduğu zaman, her bir parçası bütün markalaşma ve pazarlama iletişimi stratejisini pozitife çevirme gücüne sahiptir.


Markalaşmanın temelinde “Bir tüketicinin yaşadığı deneyim ne kadar ilgi çekici, olağanüstü, hoşa giden, farklı olursa, o kadar etkili olma” bakış açısına bağlıdır. İşte bu yüzden Görsel Atölye, veri odaklı ve dönüşümlü marka, ürün ve pazarlama stratejilerini belirler, geliştirir ve destekler.Marka geliştirmenin 4 aşamalı sürece odaklanırız. Müşterilerin farklı markaları ve berrak marka mimarilerini yaratmalarına yardımcı olmak için niteliksel ve niceliksel yöntemleri, derinlemesine araştırmalarla birleştiririz. Görsel Atölye özetle;Markanın farkını ortaya koyar

Markaların, markaları müşteriler için uygun, ayırt edici ve güvenilir kılan faydaları ve deneyimleri tanımlamasına ve markaları rakiplere göre üstün konumlandırma yoluyla stratejiler geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu, müşterinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için yerleşik markaların yeniden konumlandırılması anlamına gelir.Marka portföylerini ve mimarileri optimize eder

Pazarlamacılar farklı ve dinamik pazarlardaki ihtiyaçların büyük bir kısmını karşılamak için birçok yeni marka ve alt markayı piyasaya sürdükçe, bir portföy içindeki marka varlıklarının rollerini ve ilişkilerini tanımlamaya ve markaları birleştirerek karmaşıklığı, örtüşmeleri ve maliyetleri azaltmaya yardımcı oluyoruz.Tüm temas noktalarında marka vaadini taşır

Büyük bir markayı basitçe kavramak asla yeterli değildir. Marka vaadi, hem dijital hem de konvensiyonel olarak müşteri ile çoklu kanallarda iletişim sağlanmalıdır. Bütünsel iş anlayışımız ve modern çok kanallı ortamımız, müşterilerimizle marka stratejilerini uygulamada etkin bir şekilde işbirliği yapabilmemize ve kurumlara müşterilere tutarlı bir marka deneyimi sunmak için neler yapması gerektiğini belirlemeye yardımcı olmaktadır.Mutlu müşterilerin yeteneklerini inşaa eder

Dünya çapında marka oluşturma yetenekleri geliştirmek, müşterilerin marka stratejilerine ve markalarına sahip olmalarını sağlar. Rolleri ve rol tanımlarını yapılandırmak ve tasarlamak için çalışıyoruz ve çalışanların öğrenmelerine yardımcı olmak için içsel ve dışsal kaynaklardan faydalanıyoruz.


Aslında, bir fikri markaya dönüştürme sürecinde iş modellerinin önemi büyüktür. Çünkü;


Girişim fikri oluştururken, sezgisel yollarla ilerlemek yerine, riskleri, problemleri ve çözümlerini, girişim fikrini hayata geçirmeden önce tanımlamak, "başarılı girişim"in ilk adımıdır.Günümüzde iş modelleri ve yönetimleri gün geçtikçe değişim yaşıyor

Eski sektörler yok olup giderken yenileri boy gösteriyor, yeni oluşumlar, aralarında kendilerini yeniden inşa etmek için hararetle mücadele edenlerin de bulunduğu eski oluşumlara kafa tutuyor. 


Bundan birkaç yıl sonra şirketlerin iş modellerinin de değişimi ile egemen oyuncular ile pazar payı kapma mücadelesi verecek kadar güçlü bir plana sahip olmayanlar başarısızlıkla yüzleşecek. 


Kolektif iş modeli inovasyonu sonuç itibariyle şirketler, müşteriler ve toplum için değer yaratmakla ilgilidir.

Görsel Atölye, temel hususları basit, hızlı ve görsel olarak aktarmak için bir model tasarladık. 


— Güçlü yeni bir iş modellerini sistematik bir şekilde nasıl icat eder, tasarlar ve uygulamaya koymanın yolları,

— Modası geçmiş modelleri ne şekilde sorgular, onlara meydan okur ve dönüştürülebilme yöntemleri,

— Vizyoner fikirleri, sisteme baş kaldırarak yeni kurallar yaratan iş modellerine hangi yollarla çevrilebileceği üzerinde yükselir.


Görsel Atölye, iş modellerinin doğası konusunda derinlemesine bir içgörü kazandıran, geleneksel ve en yeni iş modellerinin dinamiklerini, inovasyon tekniklerini, yoğun rekabet baskısı altında iş modelinin yeniden tasarlanmasına nasıl liderlik edilmesine yardımcı olmakla beraber sektörde adında söz ettiren marka ve organizasyonlar arasında yer almak isteyen vizyonerlere yardım etmek için hazır. 


"Başarı nihai değildir; başarısızlık ölümcül değildir: önemli olan devam etme cesaretidir."

WINSTON CHURCHILL

Görsel Atölye'nin Marka ve İş Modeli Atölyesi hizmetleri

— Müşteri segmentleri optimizasyonu
— Değer önerisi belirlenmesi
— Kanallar düzenlenmesi
— Müşteri ilişkileri yönetimi
— Gelir Akışı düzenlemesi
— Temel kaynaklar optimizasyonu
— Temel faaliyetler belirlenmesi
— Temel ortaklıklar tanımlanması
— Maliyet yapısı optimizasyonu

Görsel Atölye. Büyük markaları dünya için değerli kılmayı hedefleyen Yaratıcı Marka ve Marka İletişimi ajansıdır.

 

2021 © Görsel Atölye tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır.