A white type gorsel atolye and visual atelier main logo on black background

Yaratıcı İşler

Siyasetteki ve seçmenler üzerindeki yansımalarını ve iktidarın söylem ve politikalarını Sayıların Dili'nde Murat Sabuncu'ya yorumladı.

Black magnifying glass icon
spining-wheel for yaratıcı işler, creative work page