The Brand Planet Consulting

Müşteri Deneyimi

Markaların iletişim kurmasına yardımcı olacak stratejiler geliştiriyoruz: Anları yaşatan. Deneyimsel marka deneyimleri markaların motive olmasına, hikayeler anlatmasına, kişiliğini ifade etmesine ve insanlarla ilişki kurmalarını sağlamak için çalışıyoruz.


Bazen müşteriler, marka veya ürün algısını tamamen değiştiren veya çalışanların veya müşterilerinin davranışlarını değiştiren oldukça iddialı hedeflerle bize gelirler. Bazı mutlu müşterilerimiz, deneyimsel iletişim alanında bilgimizin, kitlelere ulaşmalarına, zihinlerinde yer etmenin yollarını öğrenmek için onlara destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.


Hizmetlerimiz içerik geliştirme, etkinlik yönetimi, performans iyileştirme ve teşvik programları ile konferanslar, sergiler, deneysel etkinlikler, markalı dekorlar gibi birçok şeyi kapsar. Kitlelerle konuşmak yerine, etkileşimi yüksek iletişimden istifade ediyoruz.


Deneyimsel iletişim atölyemiz , sektörün sunabileceği en parlak tasarımcı, yetenekli içerik üreticileri ve ayrıntılara takıntılı etkinlik yöneticilerinin medya, teknoloji, otomotiv, petrol ve gaz, finansal hizmetler, telekomünikasyon ve eczacılık gibi çeşitli sektörlerdeki müşterilere yerel ölçekte hizmet veren deneyimli ve çeşitli bir ekipten oluşur.


İletişim, heyecan verici, şaşırtıcı, gülümsemeyi artıran ve daha fazla güzel anılar için zihinlerde bir tat bırakarak, deneyimsel anlar belki de şimdiye kadar düşünmediğiniz yeni bir bakış açısı sunabilir.

Teknoloji gelişimiyle artık deneyimsel iletişim deneyimlerinin insanların dünyasında büyük bir önemi vardır. Her marka iç ve dış iletişim araçlarıyla ilişkilerini sürdürür ve bunları güçlendirmenin en etkili yollarından biri deneyimsel iletişim yoluyla gerçekleşir. 5 duyunun bir karışımını pazarlama iletişimine entegre etmek, etki eden deneyimsel anlar yaratır. Müşterilerin markayı ve duygularını algılayış şekilleri, yakın ve uzun vadeli bir bağlantı kurma yollarından birisidir.


The Brand Planet'in iç ve dış faktörlerle her markayla iletişim kurduğu, uzun vadeli ilişkilerin temelini oluşturduğu yenilikçi konsepti, The Brand Planet’i yıllar boyunca markayla birlikte müşterileriyle, çalışanlarla temas halinde olan stratejik bir ortak olmamızın yolunu açıyor.


“Müşteri Deneyimi” organizasyon ile müşteri arasında artan etkileşimin kalitesini ve doğasını tanımlamanın en iyi yolu.


Bu etkileşim, müşteri ile ilişkinin ilk kurulduğu noktadan itibaren (örn. sosyal medya etkileşimleri, pazarlama aktiviteleri ile tanıtılan ürünler, satış noktası ziyareti ve deneyimi ve ürün satın alınması) başlayarak ilişkinin genişletildiği süreç (örn. sadakat / ödül programları) boyunca sürmekte olup ve müşterinin hayat döngüsünün tamamını kapsar.


Günümüzün rekabetçi ortamında firmalar karlılığı ve ciroyu artırmanın yollarını arar. Ancak organizasyonların birçoğu müşterilerinin firma ile olan deneyimlerinde hangi noktalarda sorun/mutsuzluk yaşadıklarını, müşterilerin dile getirdiği ve/veya getirmediği davranışları anlayarak tespit etmekte güçlük çekmekte ve müşterileri ile uzun vadeli ilişkiler kurmakta zorlanmaları olası.


Rakiplerden farklılaşmanın önemini anlayan şirketler ise müşteri deneyimini ve deneyimin kalitesini iyileştirmeye odaklanır, çünkü organizasyonun önemli yatırımlar ile oluşturduğu marka vaadinin müşteriler tarafından en doğru şekilde algılanması ancak her etkileşim noktasında tutarlı ve doğru deneyimin sunulması ile sağlanması mümkün olabilir.


Söz konusu etkileşim noktaları müşteri deneyimini oluştursa da, yaratılan deneyimi şekillendiren ancak perde arkasında kalan birçok farklı olgu bulunmaktadır.


Örneğin bir perakendecide müşterinin aradığını bulabilmesi firmanın etkin assorti planlaması, görsel düzenleme yapması ve hizmet sunması gibi konular ile bağlantılıdır veya bir bankanın web sitesinde müşterinin işlemlerini daha rahat yapabilmesi bankanın web sitesi tasarımı, bilgi teknolojisi alt yapısı gibi etkenlere dayanmaktadır.


Müşteri deneyimi neden önemlidir?

Modern dönem müşterileri; satın alma niyetine sahip oldukları ürünlerin araştırılması, mevcut rakipleri ile karşılaştırılması ve doğru ürünün seçiminde, eskiye oranla çok daha fazla söz sahibi olmakta ve tercihlerini kolayca değiştirme gücünü elinde tutmaktadır.


Müşteriler, birden fazla kanaldaki organizasyonlarla etkileşime farklı yöntemlerle girerler ve şirketlerin başarılı olması için, deneyim tasarımı olarak bilinen bütünsel ve tutarlı bir strateji benimsemeleri gerekir. Deneyim tasarım stratejisi, müşterilerin yaşadığı sorunların kaynağını ortaya çıkarmak ve tüm organizasyon boyunca tutarlı marka etkileşimleri oluşturmak için stratejik bir rehber sunar.


Pazarlama ve Marka yönetimi profesyonelleri için, farklı kanallarda tutarlı ve kişiselleştirilmiş güçlü bir müşteri deneyimi ve müşterilerle uzun vadeli marka sadakati ve birer savunucu oluşturma gücü anlamına gelir. Müşteriler için, onların ihtiyaçları ve isteklerinin karşılandığı anlamına gelir.


The Brand Planet'te organizasyonları, müşteri seyahatlerini bütüncül bir anlayışla zenginleştiriyoruz. Bağlamsal olarak ilgili deneyimleri sunmaya ve birleştirmeye yardımcı oluyoruz ve tüm operasyonel silolar ve marka temas noktalarında etkileşimleri planlıyoruz.


Kullandığımız kullanıcı araştırma yöntem ve araçlarının olabildiğince etkili olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. kullanıcı, pazar ve trend araştırmalarını birleştiriyoruz ve yeni ortak yaratma etkinlikleriyle beklenenleri titretiyoruz. Amacımız, doğru sorunu çözdüğümüzden ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağladığımızdan emin olmaktır.


Pazarlamacılar için, sonuç alan kampanyalara ve etkinliklere gerçek zamanlı bir tevkifiyet düzeyi sağlayan bir Müşteri Bağlılığı Modeli'ne öncülük ettik. İş üzerinde en önemli etkiye sahip olan altı stratejik planlamanın temel unsurlarına odaklanıyoruz. Her bileşen öngörülen pazarlama planındaki değişiklikleri hesaba katar ve girdiler stratejik bir hazırlık puanıdır. Sürecimiz, hem müşterilerimizi hem de müşterilerini erken görüşlerden son uygulamaya kadar kapsayan, iş birliği içindedir. Her proje bu deneysel platforma ihtiyaç duymaz, ancak aktif hale getirildiğinde çok içgörülüdür.


Müşteri empatisi ve açık bir sorun tanımıyla desteklenerek, Katılım aşamasına başlıyoruz, fikir oturumlarını kolaylaştırıyoruz, prototipler üretiyoruz, kapsamlı bir şekilde test ediyoruz ve tasarım, teknoloji ve analitik alanındaki en iyi uygulamaları uyguluyoruz.


Pazarlama bütçesi daralırken müşteri beklentileri artmaya devam etmektedir. Yeni müşteri kazanmanın yüksek maliyeti karlılık için büyük bir tehlike haline gelmiştir. Hizmet kalitesi; yeni müşteriler yaratma, yeniden satın alma ve müşteri sadakati için önemi giderek artan bir etken olmaktadır.


Araştırmalara göre; şirketlerin %46’sı, sağladıkları mağaza içi müşteri deneyimini başarılı bulmamaktadır. Yeni müşteri çekmek, mevcut müşteriyi elde tutmaktan altı kat daha fazla maliyetlidir.


— Şirketler karlılıklarını, mevcut müşterilerinin %5‘ini koruyarak %25‘ten %125’e kadar artırabilirler.

— Mutlu müşteriler olumlu deneyimlerini 4 ya da 5 kişiye anlatır. Tatmin olmamış müşteriler olumsuz deneyimlerini 9 -12 kişiye anlatır.

— 3 müşteriden 2’si, hizmet aldıkları şirket ve kişinin kendisine önem vermediğini düşünür.

— 25 tatmin olmamış müşteriden sadece 1 tanesi ürün veya hizmet aldığı şirkete bunu belirtir.


Müşteri bağlılığında yeni bir perspektif

Günümüzde şirketler, markalarını ve hizmetlerini müşterilerinin hayatlarına entegre edebilmek için yeni yöntemler bulmaktadır. Bunu başarılı bir şekilde yerine getiren işletmeler, markanın en büyük savunuculuğunu yapan, markaya bağlı ve sadık bir Müşteri grubu oluştururlar. Müşterinin hayatının bir parçası olmak kompleks bir girişimdir.


Rekabetçi ortam, niş ve ezber bozan oyuncular tarafından sunulan yeni Müşteri odaklı teklifler ile dolup taşmaktadır ve aynı zamanda, taşınabilir ürünler, uygulamalar ve sanal deneyimler gibi yeni ortaya çıkan teknolojiler de içerir. Politik ve düzenleyici iklimler ile değişen demografik özellikler, müşterilerin algılarını etkileyen ortamın yaratılmasına katkı sağlar. Bu nedenle, şirketler güçlüklere esnek ve etkin bir şekilde tepki vermelerini sağlayacak daha akılcı yöntemler bulmak zorunda kalır.


Kişiler bir markaya kayıtsız kalırken daha sonra bu markayı sevebilirler. Bunun tersi de mümkündür. Hisler, hayal kırıklığı ile mutluluk arsında dalgalanabilir. Bir müşterinin şirkete karşı nasıl davrandığı, şirketin müşterisinde karşı tutumunun bir tepkisidir.

GettyImages-928995802-min.jpeg

Müşteri Deneyimi ilişkileri yönlendirici etkiye sahiptir

(Soldan başlayarak) - Örgütsel performans, müşteri deneyiminin temelini oluşturur - ürünler, hizmetler, temas noktaları, fiyatlar, kısacası müşterinin temas ettiği her şeyde. Bu deneyimlerin toplamı ilişki gücünü etkiler.


Ancak, yalnızca yalıtılmış bir şirketin ilişkisinin gücüne bakmak yeterli değildir. Müşterilerin kararlarını aldıkları (bağlamda kalmak veya devam etmek – harcama değişimleri - bir markayı tavsiye etmek veya vermemek) rekabet koşulları çok önemlidir.


Tüketici davranışı mevcut alternatifler bağlamında gerçekleşir ve bu nedenle rekabetçi içerik olmadan asla çalışılmamalıdır. Bireysel müşterinin özel içeriği de önemlidir. Ortalama bir müşteri diye bir şey yoktur. İnsanlar kararlarını kişisel durumları bağlamında değişebilir. Karar vermelerini etkileyen müşteri yaşam döngüsünün farklı aşamalarından geçiyorlar. Bir şirket bu durumsal, bireysel kriterleri etkilemese bile, sahip oldukları alaka düzeyini anlamaları gerekir. Tüm bu yönler (ilişki gücü, rekabetçi bağlam, bireysel bağlam) müşteri davranışını etkiler ve her araştırma projesinin ayrılmaz bir parçası olması gerekir.


The Brand Planet’in tüm hizmetleri müşterilerinizi ve işinizi anlamakla başlar. Perakendenin hızlı değişen ve rekabetçi ortamında, en güçlü (ve değerli) varlık bilinen müşterilerdir. Sağladıkları içgörüden yararlanmak, rakiplerine kıyasla önemli rekabet avantajdır. Bu bilgileri kullanarak, müşterilerin ve çalışanların için son derece alakalı ve faydalı deneyimler sunan bir müşteri girişimi yol haritasını tasarlamak ve sürekli incelemek için toplu bilgi ve yaratıcılığımızı kullanırız.


Ekibimiz, her müşteriye özgü müşteri deneyimi hedeflerini, fırsatlarını ve girişimlerini gerçek müşteri odaklılıkla ortaya çıkarmak ve tanımlamak için müşterilerimizle birlikte çalışırız.


Yön

Bir hedef belirlenmediği durumda, net başarı ölçütleriyle, bunu başarıp başarmadığınızı veya ne zaman gerçekleştirdiğinizi bilinmeyebilir. Müşteri yeterince anlayamayan organizasyonlar, bir hedef belirlemek sadece zor değil aynı zamanda çoğu zaman da anlamsız olabilir. İşletmelerin müşteri odaklı hale geldiğine inanıyoruz; yani, en değerli müşterilerinizin kim olduğunu anlamak ve bunları elde tutma yoluyla daha fazla gelir elde etmek için en üst düzeye çıkarmak ve satın alımınızla daha fazlasını bulmak. Kime değer vereceğini, neye değer verdiğini ve işinize ne kadar değer verdiğini bilmek, hedeflerinizi belirlemede ilk adımdır. Kuruluşunuzun müşterilerini birincil organizasyonel ve CX Hedef Belirleme ile tanımlamanıza ve anlamanıza yardımcı oluruz. The Brand Planet ile her etkileşim organizasyonunuzun karmaşıklığına ve odağına bağlı olarak bir hedef belirleme, uyum, analiz ve müşteri keşfi unsuruyla başlar.


Keşif

Keşif süreci, şimdi sahip olunan, her birinin değerini nasıl en üst düzeye çıkarılacağına ve organizasyonların şu an nerede olduğu ve nerede olmak istediği arasındaki boşlukları tanımlamak için mevcut müşterilere ve platformlara derinlemesine bir birleşimi içeriyor olması gerekir. Yön aşamasında ele geçen bilgileri ve müşteri ve platform ekosisteminiz hakkında daha fazla bilgi edinme bilgilerini kullanarak, bir sonraki değerli adımlarınızı tanımlamaya başlarız. Bu, iş vakasını ve değer önerisini incelemeyi, çözümler tasarlamayı ve değer sırasına göre müşteri girişimlerinin bir yol haritasını oluşturmayı içerir.


Geliştirme

Müşteri odaklı bir iş modeline doğru ilerlemek, büyük bir örgütsel geçiş yapmayı gerektiren anlamına gelebilir. İşinizin sıçramasına yardımcı olmak için çeşitli danışmanlık hizmetleri sunarak sürecin acısını çekiyoruz. Bu, kültürel dönüşüm yoluyla dijital dönüşüm atölyeleriyle CX yaklaşımına doğru çalışmayı ya da eğitim ve takım tasarım danışmanlığı hizmetlerinden müşteri ve personel teşviklerini hayata geçirmeyi kapsayabilir. İşinizin gerçekten müşteri odaklı olması için ihtiyaç duyduğunuz organizasyon ve kültürü geliştirmenize yardımcı olacağız.


Tasarım ve sunum

Organizasyonunuzun müşteri odaklı olmasına yardımcı olmak için bireysel olarak devreye alınabilir. Ancak, hazır olduğunuzda, girişimlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olacak yetenekli çözüm tasarımcıları ve geliştiricilerinden oluşan bir ekibimiz var. Çevik, sofistike ve akıllı CX çözümleri tasarlamak, yapılandırmak, kurmak, birleştirmek ve desteklemek için tüm müşteri deneyimi temas noktalarında çalışıyoruz. 

“Müşteri deneyimiyle başlamalı ve teknolojide *geriye doğru çalışmalısınız. Bu hatayı muhtemelen diğerlerinden daha fazla yaptım. Bir şirket için bir strateji ve vizyon bulmaya çalıştıkça, “Müşteriye ne gibi inanılmaz faydalar sağlayabiliriz? Müşteriyi nereye götürebiliriz? ”

STEVE JOBS

The Brand Planet'in Yenilikçi Deneyim Atölyesi hizmetleri

— Ürün tasarımı
— Hizmet tasarımı
— Deneyim Stratejisi
— CX Strateji Yol Haritası
— Araştırma ve Yürütme Planlaması
— Yolculuk Haritalama
— Optimizasyon Planlaması

The Brand Planet Brand Logo
Consulting

Tüm ihtiyaçlarınıza yaratıcı çözümler üretecek yeteneklere sahibiz

Görsel Atölye. Yerel ve küresel yaratıcılıkta en son trendleri ve gelişmeleri takip etmelerini ve en etkileyici eserleri ortaya çıkarmalarına yardımcı iç görüler sağlar.

 

2021 © Görsel Atölye tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. 

Bu site The Brand Planet Consulting tarafından 🧡 ile tasarlandı.