The Brand Planet Consulting

İtibar Yönetimi

Itibar Yönetimi
Itibar Yönetimi

Günümüz dünyasında, kurumsal işleri ve medya ilişkilerini birbirinden ayırmak artık mümkün değil: hemen hemen her büyük itibar meselesi, siyasi olduğu kadar medya boyutuna da sahip ve dünyalar karşılıklı olarak birbirini güçlendiriyor. 


Felsefemiz, müşterilerimize stratejik düzeyde entegre iletişim önerileri sunmak ve ardından hedefli tavsiyeler sunmak için derinlemesine araştırma yapmaktır.


Müşterilerimize politik, sosyal ve ekonomik gelişmelerin iş modellerini nasıl etkileyebileceği ve müşterilerin bu bağlamda stratejik olarak kendilerini nasıl konumlandırmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu, müşteri pozisyonlarını savunmada tavsiye ve danışmanlığı ve optimal Devlet İlişkileri ve Kurumsal İlişkiler organizasyon yapıları için tavsiyeleri içerir. Toplumsal eğilimler, şirketlerin yalnızca pazar konumlarını sürekli olarak yeniden değerlendirmelerini ve gerektiğinde iş modellerini ayarlamalarını gerektirmez, aynı zamanda yeni fırsatlar da sunar.


Yalnızca ilgili tüm paydaşları tutarlı bir şekilde haritalayan ve hedefleyen entegre bir yaklaşım, sürdürülebilir kurumsal başarı için sağlam bir temel oluşturur.


Siyasi ve düzenleyici ortamın sürekli olarak izlenmesi ve meşru müşteri çıkarlarının inandırıcı bir şekilde desteklenmesi, “faaliyet izni” ni güvence altına alır ve yeni iş ve büyüme fırsatları yaratır.

GettyImages-928995802-min.jpeg

İtibarın temelini oluşturan unsur, ‘güven’dir.


— Yönetim kalitesi

— Ürün / Hizmet kalitesi

— Yenilikçilik

— Uzun vadeli yatırım değeri.Küresel pazar ve piyasalarda etkin bir şekilde iş yapma becerisi

— Finansal performans

— Yetenekli İnsanları kuruluşa çekme ve kuruluşta tutma

— Topluma ve çevreye karşı sorumlu olma

— Kurumsal kaynaklar etkili kullanımı


Güven inşa etmenin en etkin yolu sözlü iletişimle değil, davranışsal iletişimle sağlarız.


İletişim için güven, çalışanların bilgi paylaşımı ve sorun çözmede açık ve şeffaf olmasıyla sağlanır.


Kişiliğe duyulan güven, çalışanların aralarındaki yazılı veya sözlü anlaşmalara uyumlarını ve kurumun tutarlı olmasını etkiler.


Yeteneğe duyulan güven, çalışanlarını birbirlerinin çalışma yöntemleri ve yetenekleri ile hedefe ulaşabilecekleri konusundaki inançlarını ve dolayısıyla davranışlarını etkiler.


— Çalışanları

— Müşterileri

— Yatırımcıları


Toplum ile güveni temel alan ilişkinin üzerine kurulmuştur. Faaliyetlerinin ancak bu güvenin sürekliliği ve gücü ile gerçekleştirebilir.


İtibar yönetiminde zincirin tüm halkaları güçlendirmeye odaklanırız.


— Çok sayıda paydaşın dikkate alınması gerekir

— İtibarın başlıca unsurları birbirleriyle bağlantılıdır.

— İtibar çok sayıda etkileşimle oluşur.

— İtibar değerlidir ve değer ölçülür.

— İtibar ölçülebilir ve yönetilebilir

— İtibar ile finansal performans bağlantılıdır.

— Görece itibar (sıralamadaki yer) finansal performansı destekler.

— İtibar elde edilebilmesinden çok daha kolay yitirilebilir.

— İtibar en iyi disiplinler arası bir yaklaşımla incelenebilir.


İtibar, her organizasyonun temelinde yer alan paydaşların bu konuda ne düşündüğü, ondan beklediği ve başkalarına söylediği bir niteliğidir. Ancak birçok organizasyon markalarını ve itibarlarını farklı yöntemlerle yönetmeye devam ediyor. Kurumların artık ayrı bir varlık olarak marka ve itibara sahip olmaya gücü yetmeyeceği için, her işletmenin bugün ele alması gereken asıl meselelerden birisi haline geldi. Şirketler, paydaşları ile anlamlı, üretken, ilerici bir değişim yaratan yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyorlar ve The Brand Planet'te biz ona gerçek bir bağlılık diyoruz.Marka kavramı ve itibarın kesişiminde çalışmak

Marka ile itibar arasındaki bu kopukluk, başarıya ve büyümeye bir engel oluşturuyor - ve bazı durumlarda, yıkıcı bir güç hemde. Her işletmenin bugün ele alması gereken asıl sorun. Geniş yetkinlikliklere sahip ekibimiz bu konuyu marka ile ünün kesiştiği yeni “üçüncü alan” adında yeniden yorumluyor. Tescilli - ve özelleştirilebilir – Otantik Etkileşime dayanan içgörülerden faydalanarak, paydaşlara marka ve itibara göre bütüncül bir şekilde ele alabiliyoruz.Yaklaşımımız

Bilgilerin hızlı şekilde yayıldığı çağımızda, şirketler, çalışanlarıyla, tüketicileriyle, toplumuyla veya bir kurum için önemli sayısız dinleyici kitlesiyle olsun, paydaşlarıyla anlamlı ve üretken sohbetler oluşturmada yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır.


The Brand Planet'te biz ona otantik etkileşim diyoruz. Sürekli hareket halindeki bir iş dünyasında güncel kalmak için ekibimiz, müşterilerin itibar risklerini etkin bir şekilde tahmin etmelerine ve ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmasına yardımcı olmak için tekliflerini ve yaklaşımlarını geliştirmiştir. Marka itibarı alanını etkileyen tüm farklı disiplinlerde uzmanlaşan ekipler kurduk.


Bu ekipleri tamamlamak, kitlenin beklediği ve deneyimlediği şey arasındaki boşluğa bakan özel Otantik etkileşim anlayışımızdır. Bu, fikirlerimizi ve önerilerimizi şekillendirir ve mutlu müşterilerimizin fırsatları en iyi şekilde görmelerine olanak sağlar.


Özel durumlarda şirketler çeşitli hamleler yapsa da, her zaman nitelikli sonuçlar elde edilmesi mümkün değildir. İşte bu yüzden, marka ve organizasyonunuzun bilinirliliğini etkileyen farklı disiplinlerinin odağında derin bir uzmanlık sunuyoruz.

ALBERT EINSTEIN

"Hayal gücü her şeydir. Hayatın yaklaşmakta olan cazibe merkezlerinin önizlemesi."

ALBERT EINSTEIN

The Brand Planet'in İtibar Yönetimi Atölyesi hizmetleri

— Endüstri liderliği konumlandırma
— Kriz ve sorun yönetimi
— Çalışan değişimi yönetimi
— Kurumsal sorumluluk
— Marka ve Pazar genişlemesi
— Kurumsal İletişim

Consulting

Tüm ihtiyaçlarınıza yaratıcı çözümler üretecek yeteneklere sahibiz