The Brand Planet Consulting

Görsel İletişim

Görsel iletişim, grafik tasarım ve görsel prensiplere dayanır. Görsel olarak algılanan şeylerle, bir anlamda görüntülerle ilişkilidir. Algılama olarak adlandırdığımız süreç de, beş duyu üzerinden elde edilen bilgilerin işlenmesi, görünüm kazanmasıyla ilişkilidir.


Görsel ikon, ürünü veya hizmeti temsil eden sembollerdir. Bunlar basit sembollerdir. Kaynağın kim olduğunu hatırlatır. Görsel hafızaya dayanırlar. Güçlüdürler. Bu beynin çalışma prensibinden de kaynaklanır. İnsan beyni dünyayı resimler şeklinde algılar.


Renk, ambalaj, paket, logo, tipografi, birer görsel ikondur. Görme duyusu belki de en etkileyici duyudur hatta öteki duyuları arka planda bırakır ve görme duyusu o kadar önemlidir ki, diğer duyuları da etkileme gücüne sahiptir.


Tüm harika şeyler etrafımızda. Kabul edilmeye eğilimli olduğumuz bir hayatta kalma becerisidir. Bir görsel galeriyi ziyaret etmek zorunda değiliz, görsel iletişim için bir sanat / tasarım kitabı okuyun. Dünyayı dolaşmak ve anlamak için görsel iletişim kullanırız. Ambalaj, işaretler, logolar, faturalar, makbuzlar, el ilanları, kitaplar, akıllı telefonlar, ev aletleri, reklamlar.., bir kaçına isim vermek, görsel iletişimin örnekleridir.


Bilinçli olarak tasarlanmış olsun olmasın, bizim varoluşumuzu şekillendirmenin önemli bir parçasını oluştururlar. Gerçekten de, 'fark etmek' veya tasarımın farkında olmak, işlevini yerine getirmek için görsel iletişimin bir parçası için gerekli bir kriter değildir.Tasarım sanattan farklı mıdır?

‘Görsel iletişim’ genel tanımlanmış bir terimdir. “Görsel iletişim” terimi, iyi ya da görsel sanatlar alanını engellemez. Yani, önceden tanımlanmış bir "kitleye" veya "kullanıcıya" ulaşmak amacıyla oluşturulan bir amacı olan görsel iletişim bizim ana motivasyonlarımız arasında yer alır.


Form, bir şeyin sanat ya da tasarım olup olmadığı konusundaki tek (ya da en önemli) anlatı değil. Amacı ve kullanım bağlamıyla ilgilidir. Geleneksel anlamda 'sanat' daha izleyicidir ve izleyici hakkında daha az endişe duymak ve 'ben'e' daha çok odaklanmakla birlikte tasarımın 'hedefli' iletişim ile daha fazla ilgisi vardır.


Ama bu bile sadece bir genelleme; Bazı tasarımcılar, tasarım için daha etkileyici bir yaklaşım sergileme eğilimindedir. Fakat yine de “işlevsel”, “amaçlı” ve “hedeflenmiş”, belki de “sanat”ı “tasarım” dan ayıran temel terimlerdir.


Görsel dil ise söylemi açısından kestirelemeyen manipülatif olandır. Görsel dil, iletişim sürecinde davranışları yönlendirmede gerçek tecrübelerin yerini tutar.


Görsel dil unsurları, izleyici ve okuyucunun duygularını harekete geçirmek noktasında yaratıcı bir işleve sahiptir. Görsel dil, gerçeklik katma özelliğinin yanında “somutlaştırma” özelliğine sahiptir. Zamandan bağımsız olan görsel dil aynı zamanda, kültürlerarası türdeşliği sağlama noktasında önemli araçtır. Bu söylenilen ilişkin küresel markaların durumu önemli yerdedir.


Görsel öğeler, amaçlı bir görsel düzenleme ve anlatım olarak değerlendirebileceğimiz belli bir tasarım anlayışıyla, logo, fon, renk çizgi, tipografi gibi diğer grafik düzenlemeler ve slogan, başlık ve ana metin gibi sözel unsurlara bir bütün oluşturarak mesajı taşır.


Bir tasarım ve iletişim ajansı olarak en önemli özelliğimiz yaratıcılık olduğunu düşünebiliriz. Aslında, yaratıcılık sadece bir tasarımcının yaptığı şeyin bir parçasını oluşturur. Tasarımcılar, genellikle fikirleri keşfetmenin ve / veya bunları iletmenin bir yolu olarak çizmelerine rağmen, mutlaka “çizmek” zorunda değildir.


Görsel iletişim tasarımcılarımız, beynin hem sağ hem de sol tarafını kullanır. Konuşmak için sadece “kutunun dışında düşünmek” zorunda değil, aynı zamanda yöntemsel ve sistematik bir şekilde çalışıp net bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Genellikle hedef kitle ya da pazarda yapılan araştırmalar, bir tasarımcının çalışmalarının büyük bir kısmını oluşturur.


The Brand Planet, marka iletişim sürecinde yıllar içinde bütünleşik ve tutarlı olarak sürdürülen bu unsurlar, zaman içinde bir markanın algılanan görsel kimliği olarak tüketici zihninde yer alan imgelerin ortaya çıkmasında rol oynar.Tasarım doğrusal bir süreçten daha fazlasıdır

Tasarlama doğrusal bir süreç değildir; Biri doğrudan A noktasından B noktasına hareket etmiyor. Tasarımcılar aslında, bir tasarım problemiyle başlıyorlar, gerçekleri (araştırmalar) toplarlar ve daha sonra mümkün olduğu kadar çok sayıda çözüm üretmeye çalışırlar. Buna “farklı düşünme” denir.


Örneğin zihin haritalama, eskiz, fotoğrafçılık, kolaj vb. Gibi birçok yöntem kullanılabilir. Bu aşamada tasarımcı, ürettikleri şeyler konusunda çok kritik olmamalıdır.


Sadece oynamalılar. Bir çok fikir üretildikten sonra, tasarımcı, tasarım özetinin ne istediğine bağlı olarak, problem için en uygun, etkili veya yenilikçi çözümü seçmelidir. Bu aşamada tasarımcı, onun en sert eleştirmeni olmak zorunda. Bu noktada tasarımcı potansiyel kitle grubundan tasarım hakkında geri bildirim almasını isteyebilir.


Bunların “adımlar” değil, belki de tasarım süreci boyunca gerçekleştirilebilecek bir faaliyet döngüsü olduğunu belirtmek önemlidir.Görselleri nasıl okuyoruz?

"İfade" ve "iletişim" arasında önemli farklar vardır. İfadeler duygularımıza hitap eder, izleyicileri daha derin bir düzeyde ele alır, ancak daha belirsiz ve çoğu zaman daha az hassas olma eğilimindedir. "İletişim" kelimesi Latince "iletişim kurmak" anlamına gelen kelime iletişiminden geldi. İletişimin işleyebilmesi için gönderen ile mesajın alıcısı arasında karşılıklı bir anlaşma olması gerekir.


Görsel iletişim, sözlü veya yazılı dilin nasıl çalıştığıyla benzerdir. Bir izleyici kitlesine iletişim kurmak için "görsel dil" kullanıyoruz. Bununla birlikte, görsel dil, daha resmi bir kurallar ve kurallar dizisi olan yazılı dil kadar güvenilir veya tutarlı olmayabilir.


Görsel iletişimden söz ettiğimizde, içeriğin (mesajın) ve formun (nasıl göründüğü) bir birleşiminden söz ediyoruz. Biz tasarımcılar olarak mesajın “gönderenleri ”yiz.

GettyImages-928995802-min.jpeg

Bir ortam aracılığıyla, mesajı alıcıya teslim ederiz. Bu mutlaka tek yönlü bir süreç değildir; alıcılar göndericiye geri bildirim sağlayabilir ve sonuçta süreç tersine çevrilir. Teslimat sırasında mesajın anlamının bozulmasının birçok yolu vardır. Buna "gürültü" denir. Bu tür durumlar, alıcı görsel dili deşifre edemediğinde ve dolayısıyla mesajın doğru (amaçlanan) anlamını elde edemediğinde ortaya çıkar.Görsel ve Sözel izleme ve okuma

Görsel iletişimden söz ettiğimizde, metnin kullanımı hakkında da konuşuruz. Tipografi (metinle tasarlama), yazılı dile görsel biçim verir. Tipografi bu nedenle son derece karmaşık bir işaret kümesidir. Metin görsel imgelerden, özellikle soyut fikirlerden daha kesin ve doğru bir şekilde iletişim kurar. Görüntülerin ve metinlerin bir arada kullanılması, bu nedenle iletişim kurmanın güçlü bir yoludur. Bir seyirci, görsel iletişimin bir parçası ile karşılaştıklarında, görme ve okuma eylemlerini birleştirir.Uygunluk

Görsel iletişim parçasının uygunluğu, amaçlanan amacı için görsel formun uygunluğunu ifade eder. Görsel dilin uygunsuz kullanımı, izleyici veya kullanıcı tarafından beklenmedik tepkiler alabilir.Kurallar

Kurallar, öğrenilen şeyleri anlamak için "yazılı olmayan kurallar" olarak kabul edilir. Görsel iletişim, işleyebilmek için sözleşmelere dayanır. Görsel iletişimin bazı örnekleri, yol işaretleri gibi sözleşmelerle daha çok yönetilmektedir. Diğerleri, örneğin bir resim gibi, sözleşmelere daha az bağımlıdır. Görsel iletişimin bir parçası olarak işlev görmesi için, sözleşmelerin kullanılması kaçınılmazdır. İnsanlar sadece önceden öğrendikleri bir şeyle bağlantı kurarak bir şeyi anlayabilirler.Semiyoloji

“Göstergebilim” terimi, ilk olarak 1930'larda Amerikalı filozof Charles Morries tarafından kullanılan işaretlerin incelenmesini ifade eder.


Morris, görsel ve sözel belirtileri analiz ederek iletişimin geliştirilebileceğine inanıyordu. Semiyotik teorinin sözdizimsel, semantik ve pragmatik üç yönü vardır.


Her üç yönü birlikte çalışır. İşaretlenmiş (örn. Hayvan olan ‘kedi) ve işaretleyici (örn. K-e-d-i kelimesi ve / veya bir kediin bir fotoğrafı / simgesi) arasındaki ilişki öğrenilebilir. Belirgin ve bilerek düzeylerde bir işaret okunabilir.


Örneğin, bir elmanın görüntüsü gibi bir işaretin anlamı, temsil ettiği (elma) nesnenin ötesindedir. Mantıksal olarak, Yaratılış Ağacı'ndaki Meyvelerin, günah ve günahı simgeleyebilen İncil'deki öykü hikayesinde yer aldığı anlamına gelebilir. Aynı zamanda ‘sağlık’ da taşıyabilir (sözgelimi günde bir elma yemek doktoru uzak tutar).Algı

Duyum, beynimizin daha düşük seviyeli bir işlevi olup, sıcaklık, renk, tat vb. Gibi uyaranların basit özelliklerine verilen tepkilere atıfta bulunur.


Öte yandan, algı, daha karmaşık özelliklerle uğraşan yüksek mertebeli bir işlevdir. Gestalt psikolojisi gibi belirli algı yasalarına göre düzeni kurmak için doğuştan gelen bir yeteneğe sahibiz. Organize bir şekilde sürekli olarak ilişkiler ve gruplar arası ilişkiler kuruyoruz.


The Brand Planet, sanat ve ticaretin kesişme noktasında faaliyet gösteriyor. Ürün ve içerik pazarına hem aktörler hem de danışmanlar olarak katılmaya devam ediyoruz. Bu nedenle, öncelikle gürültü yapmak ve dikkat çekmek için neler gerektiğini biliyoruz.


Markanızı en iyi temsil eden görünümü ve hissi elde etmenize yardımcı olmak için çalışıyoruz. Marka oluşturma, geliştirme ve yenileme ile birlikte, teminat veya tek seferlik etkinlikler için devam eden yaratıcı ve tasarım gereksinimlerine yardımcı olabiliriz.


Unutulmaz markaların yaratılması için, tüm bütçe seviyelerinde lider marka iş ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. Görsel tasarım ve iletişim yoluyla etkili ve tutarlı bir marka mesajı oluşturmanıza yardımcı oluyoruz. Konsept ve tasarımdan nihai prodüksiyona ve uygulamaya kadar, yaratıcı bir mesele yapıyoruz.

“Görsel iletişim semantik olarak doğru, sentaktik olarak tutarlı ve pragmatik olarak anlaşılabilir bilgi organizasyonudur.”

MASSIMO VIGNELLI

The Brand Planet'in Görsel İletişim Atölyesi hizmetleri

— Kimlik tasarım
— Paket Tasarım
— Dijital tasarım
— Kitlesel iletişim materyal tasarımları
— Etkinlik materyal tasarımları
— Dékor atölye hizmetleri
— Açık hava reklamcılık tasarımları

The Brand Planet Brand Logo
Consulting

Tüm ihtiyaçlarınıza yaratıcı çözümler üretecek yeteneklere sahibiz

Görsel Atölye. Yerel ve küresel yaratıcılıkta en son trendleri ve gelişmeleri takip etmelerini ve en etkileyici eserleri ortaya çıkarmalarına yardımcı iç görüler sağlar.

 

2021 © Görsel Atölye tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. 

Bu site The Brand Planet Consulting tarafından 🧡 ile tasarlandı.