Ansiklopedi

Sektörel

Terminoloji

Sektörde kullanılan kelimelerin anlamları ve açıklamaları burada.urada yer alan 

Toplumsal Teşvikler

Toplumsal Teşvikler

Görsel Atölye, yardım kuruluşlarına ve kuruluşlara sosyal meselelerde farkındalık yaratma ve amaçlarını gerçekleştirme konusunda uzmanlık ve kaynak ayırmaya özen gösterir. Profesyonel yaklaşımlarımız sayesinde, sağlık, eğitim ve insan hakları gibi alanlarda çalışan organizasyonlara, profesyonel iletişim hizmetlerimizin faydalarını maddi bir çıkar olmadan sunarız.


Hedeflerimiz

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ve yoksulluğun sona erdirilmesi, gezegenin korunması ve her tarafın refahının sağlanması hedeflerini desteklemeyi amaçlıyoruz:

— Küçük ve orta ölçekli kampanyalar için yaratıcı iletişimine gönüllü destek

— Sosyal kampanyalarının kitlelere ulaşması için geleneksel ve dijital ortam teşvikleri

— Gönüllülük ve bağış toplama


İşimizin değeri

Pro bono (Toplumun iyiliği için yapılan) sağladığı faydaları iki açıdan ele alabiliriz. Sivil toplum kurumlarını sosyal kampanyalarını destekledikçe, toplum bireyleri için heyecan verici yaratıcı fırsatlara erişiriz, mesleki gelişimlerinin yolunu da açmış olmanın haklı gururunu yaşarız. Ayrıca, çalışmalarının bir parçası olarak, şirketlerimiz yaratıcılıklarını güçlendiren çok sayıda ödül kazanan kampanya üretmektedir. Sürdürülebilirlik belgelerine sahip şirketler, gerçek ve muhtemel işgücü arasında daha yüksek bir itibara sahiptir ve sosyal yatırımımız, toplum bireylerini motive etmeye yardımcı olacağına inanırız.


Sürdürülebilirlik etkisi

Sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası yardım kuruluşların başarısına katkıda bulunarak amaçlarını daha sürdürülebilir, uzun vadeli bir şekilde sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak için özen gösteriyoruz. Sosyal kampanyalarımızın temelini oluşturan bilinçlendirme isteği, amaçların gerçekleştirmelerinde esas olandır. Çünkü kampanya boyunca yaratılan bilinçlenmelerde sağladığınız katkının maddi karşılığı olmayacak kadar büyük bile olabilir.


Zorluklar ve ikilemler

Sosyal yatırım teşvikleri, şirketimiz tarafından yerel düzeyde yürütülür. Bağışlanan zaman ve kaynak miktarı üzerinde sınırlı bir denetime sahiptir. Özellikle geniş zamanda küresel genişleme stratejimizin sonucunda fazla lokasyonlardaki ofislerimizin, farklı kurumlar ile kurdukları ortaklıkları ve yatırımlarının başarısının etkisini ölçmek oldukça zor görünüyor.


Gönüllülük ve bağış toplama

Toplum bireylerinin, sivil toplum kurumlarının ve toplum örgütlerinin çalışmalarına katılmaya ve onlar için kaynak toplamanıza yardımcı olmaya teşvik ediyoruz. Bu ayrıca, ekip çalışması ve halkımızla etkileşim geliştirerek işimize de katma değer sağlar.

Görsel Atölye. Büyük markaları dünya için değerli kılmayı hedefleyen Yaratıcı Marka ve Marka İletişimi ajansıdır.

 

2021 © Görsel Atölye tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır.