Ansiklopedi

Sektörel

Terminoloji

Sektörde kullanılan kelimelerin anlamları ve açıklamaları burada.urada yer alan 

Sürdürülebilirlik

Görsel Atölye, topluma ve çevreye olumlu katkıda bulunmayı amaçlar. Çevreye olan etkimizi azaltmak, çalışmalarımızla ilişkili tüm etik sorunları çözmek, toplumumuzda iyi niyetli yapılan işlere insanları teşvik etmekten oldukça mutlu oluruz.


Müşterilerimizin sürdürülebilirlik iletişim ihtiyaçlarına hizmet etmek de giderek büyüyen bir iş fırsatı olarak göze çarpıyor. Firmamız, müşterilerin sürdürülebilirliği benimsemesini, yeşil ve etik değerlerini markalarını adapte edilmesine yardımcı oluruz.


Sorumluluk sahibi olmak, büyük bir marka olma hedefine ulaşmamıza yardımcı olur ve müşterilerimiz, çalışanlarımız, yatırımcılarımızla olan ilişkilerimizi güçlendirir ve saygınlığımıza katma değer sağlar. Bu nedenle, Görsel Atölye'nin, yaratıcı iletişim ve pazarlama hizmetleri sektöründe çevresel, etik ve sosyal liderlik alanlarında sorumluluklarının farkındalıkları konusunda yüksek farkındalığa sahip olduğunu temin ederiz.


Görsel Atölye için önem taşıyan altı öncelikli sürdürülebilirlik temasına odaklanıyor ve müşteriler, çalışanlar, yatırımcılar ve diğer paydaşlarla olan ilişkilerimizi destekliyoruz. Bunlar:


Sürdürülebilirlik prensipleri

Görsel Atölye olarak 5 önemli sürdürülebilirlik prensibi benimsedik:

— Müşterilerimize yönelik çalışmalarımızın sosyal ve çevresel etkileri

— Pazarlama standartlarına uyum dahil olmak üzere pazarlama standartları, pazarlama uygulamaları ile ilgili şeffaflık, gizlilik

— Kültürel çeşitlilik, eşit fırsatlar, çalışanların gelişimi, ücretlendirme, iletişim ve sağlık ve güvenlik de dahil olmak üzere istihdam

— İklim değişikliği, su, atıklar ve geri dönüşüm de dahil olmak üzere çevre

— Sosyal fayda çalışmalarına istekli ve gönüllü dahil olmak üzere sosyal yatırımlar

Görsel Atölye. Büyük markaları dünya için değerli kılmayı hedefleyen Yaratıcı Marka ve Marka İletişimi ajansıdır.

 

2021 © Görsel Atölye tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır.