Ansiklopedi

Sektörel

Terminoloji

Sektörde kullanılan kelimelerin anlamları ve açıklamaları burada.urada yer alan 

Kurumsal Strateji

Çalışmalarımızın etkisi Pazarlama endüstrisi, daha sürdürülebilir bir toplum yaratmada önemli bir rol oynayabilir. Yaklaşımımız aşağıdaki dört disiplini kapsar:


Pazarlama standartları Pazarlama, inançları ve davranışları etkileme potansiyeline sahiptir. Yüksek etik standartları yerine getirmek tüketicilerin, kamuoyunun, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin itibarını ve Görsel Atölye'nin çıkarlarını korumak için önemlidir. Temel odağımız şunlardır:


Pazarlamada sürdürülebilirlik

Ajansımız, sürdürülebilirlik ve amaca markalar, tüketici ve paydaş iletişimleri entegrasyonu için giderek artan sayıda müşteri ile çalışmaktadır. Stratejimizin temelini oluşturan unsurlar;


Marka ve kimlik iletişimi: Marka ve işletme stratejisine sosyal ve çevresel değerleri entegre edilmesidir.


Tüketici iletişimi: Müşterilerin sürdürülebilirlik konusundaki tüketicilerle ve toplum bireyleriyle güvenilir bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olmak ve sürdürülebilir ürünlerin satışını sağlamaktır.


Şirket içi iletişimi: İç izleyicileri sosyal ve çevresel konularla ilişkilendirmek.


Hissedar iletişimi: Halkla ilişkiler ve halkla ilişkiler şirketleri, müşterilere sürdürülebilirlik konularında düzenleyiciler, medya, STK'lar ve kamuoyu ile iletişim kurmalarında yardımcı olur.


Sosyal Pazarlama

Sosyal pazarlama, kamu yararı olan sağlık, güvenlik ya da çevre konularında farkındalık yaratır ve toplumun tümünün menfaatleri için tutum ve davranış değişikliği yaratır. Sosyal pazarlama kampanyalarında hükümetler ve STK'lar dahil birçok müşteri ile birlikte çalışıyoruz.


Pazarlama standartlarına uyum

Müşterilerimize ürettikleri işlerde pazarlama standartları için şirketlerimizin tüm ilgili yasal gerekliliklere ve uygulama kodlarına uymalarını umuyoruz. Firmamız endüstri gruplarına katılır ve pazarlama endüstrisi için gelişen ve değişen tutumları ve teknoloji geliştikçe ortaya çıkan yeni konuları yansıtacak şekilde geliştirilmesine yardımcı olur.

Görsel Atölye. Büyük markaları dünya için değerli kılmayı hedefleyen Yaratıcı Marka ve Marka İletişimi ajansıdır.

 

2021 © Görsel Atölye tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır.