Ansiklopedi

Sektörel

Terminoloji

Sektörde kullanılan kelimelerin anlamları ve açıklamaları burada.urada yer alan 

Davranış Kuralları

Hepimiz Şirketimiz’in itibarının, markamızın ve hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve tüketicilerimizde oluşturduğumuz güvenin koruyucularıyız. Etik ve sorumlu bir şekilde davranmak hem doğru olandır hem de işi doğru yapmanın yoludur.


İlkelerimiz

Görsel Atölye, şirketleri ve çalışanları verilerin toplanması, yönetimi, kullanılması ve korunmasına önem veriyor. Görsel Atölye, pay sahipleri, müşteriler, kendi çalışanları, tedarikçileri ve tüketicileri de dahil olmak üzere tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini kabul eder. Görsel Atölye birçok veri kategorisi ile çalışır ve veri terimini en geniş anlamıyla kullanır. Bu tanımın içine müşteri verilerini, tüketici verilerini ve işletmelerimizin işleyişi ile ilgili tüm bilgileri ve verileri dahil ediyoruz.


Hedeflerimiz

— Tüketicilerle şeffaf olacağız.

— Verileri yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere ve anlaşmalara uygun olarak ele alacağız.

— Adil ve makul veri politikaları ve prosedürleri uygulayacağız.

— Verileri gizli olarak ele alacağız.

— Sadece sahip olduğumuz verileri değil aynı zamanda paydaşlarla alaka düzeyini de anlayacağız.

— Verileri uygun şekilde güvence altına alır, toplar, işler, kullanır ve saklarız.

— Verilerin uygun şekilde tutulmasını sağlayacağız.

— Verileri korumak için gerekli ve uygun teknik önlemleri uygulayacağız.

— Gerekirse verileri sileriz.

— Çalışanlarımızın bu ilkeleri ve uygulamaları sürdürmedeki rollerini anlamalarını sağlayacağız.

Görsel Atölye. Büyük markaları dünya için değerli kılmayı hedefleyen Yaratıcı Marka ve Marka İletişimi ajansıdır.

 

2021 © Görsel Atölye tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır.