matt-artz-Fu2v5drnMBA-unsplash copy.jpg

Görsel Atölye nedir?

Olağanüstü bir dünyada yaşıyoruz. Gerçekten bunu anlamak, ve şekillendirmek için olağanüstü becerilere sahip olmak gerekir.

Görsel Atölye, diğerlerinin gözden kaçırdığı detayları farkeder ve tavsiyeler sunar. 

Fırsatları keşfetmek, tavsiyelerde bulunmak, stratejiler belirlemek ve başarıya teşvik eden eylemleri planlamak için - zeka, cesaret ve yaratıcılık ile – daima geleceği hedefliyor ve ana fikir etrafında buluşuyoruz.
 

Odak noktası olarak “A” harfi formunu esas alan ana forma, farklı yönlerden başlayan çizgilerin ortak noktaya doğru hareketi, “Ana fikir” yolunda birbirinden bağımsız ve tutarlı bilimsel çalışmaların sanat ile sentezi ile taktiklerin, rekabeti anlamsız hâle getirmesi, ortak paydada buluşması temsil edilir.
 
Böylece büyük buluşmanın ilk aşaması tamamlanır. Logomuzun temel form faktörünü oluşturan “A” üzerinde yer alan renk harmonisi ile bezeli kısım, ortak paydayı paylaşan fikirlerin, bilimden, doğadan, akıldan, duygulardan edinilen ilham ve değerli iç görüler ile sentezlenmesi sonucu arzu edilen geleceğin şekillendirilmesi ve akabinde ulaşılması hedeflenen “Ana Fikir” kavramına uzanışın temsilidir.

Atölyemiz üç farklı felsefik düşünce üzerine inşaa edilmiştir

İnsanların ve toplumların hoşlarına gidecek şeyleri yaratırız.
Bilgi, bilim, teknoloji, zeka ve duygulardan beslenerek geleceği şekillendiriz.
Kültür + Sanat ve Ticaretin kesişiminde yaşıyoruz ve bir şey daha var.

Felsefemiz, ancak sanatsal normlarımızın forma kavuşması ile gerçekleşir

Doğa ve insandan elde edilen içgörüler, ilhamlar üzerinde yükselen Ana fikir ve üstünde yükselen eşsiz ideoloji.

Bugün dünyada bilgilerin yenilenme hızına rağmen, insanlar hâlâ diğer insanlarla ve değerleriyle uyumlu markalarla bağlantı kurmak isteyen duygusal varlıklardır. İnsanların günümüzde markalara inanmalarına yardımcı olmak için pazarlama profesyonellerinin çevik, işbirlikçi, hızlı hareket eden ve yaratıcı bir ajans ortağı olması gerekir.
 
Görsel Atölye, mutlu müşterimizin dahili ekipleriyle sorunsuz bir ortaklık kurmayı önceliklendirir. Misyonumuza uyumlu hareket etmek için, birlikte çalıştığımız müşterilerle ve nasıl motive etmeye çalıştığımız müşterilerle etkileşimde bulunduğumuza yön veren üç ilke oluşturduk:
1. Doğrudan iletişim
İnsanlar markaları giderek daha kişiselleştiriyor ve onları hayatlarının merkezine konumlandırıyorlar. Bu nedenle, doğrudan iletişim stratejileri marka oluşturma ve büyütmenin anahtarı olduğuna inanıyoruz - beğeni ve paylaşımlardan geri bildirime ve birlikte oluşturmaya kadar, katılımın etkili ve etkili bir şekilde insanların duygularını harekete geçirmesi için şeffaf ve gerçek olması gerektiğine inanıyoruz.
2. Kültürel bağlamlar
İnsan, doğa, sanat, kültür, bize ilham vermede ve insanları harekete geçirmede güçlü bir rol oynar. Bu nedenle, tüketici kültüründen, kategori düşünce önderliğine, mutlu müşteri ortaklarımızın iç kurumsal kültürüne doğru sürekli olarak çevremizdeki kültürden ilham alıyor ve entegre ediyoruz.
3. Sürekli değişim
Mutlu müşterilerimizle sürekli bir iletişim halinde olmak, nasıl çalıştığımıza dair çarpıcı bir değişim gerektirir. İşte bu nedenle, insanları ve markaları doğru yönde hareket ettirmenin önemli olduğuna inandığımız, işbirlikçi, yinelenen bir çalışma stili için uzun ve doğrusal bir iletişim  stratejileri geliştirme sürecinin merkezine yerleştirdik.

Farklı konular üzerine odaklanır; mutlu müşterilerimize motivasyonlar sağlarız.

Topluma neler sunarız?

4 farklı konu üzerine odaklanır; mutlu müşterilerimize motivasyonlar sağlarız.
İletişim
İletişim Reklamcılık, içerik, medya yatırımı, halkla ilişkiler ve halkla ilişkiler alanındaki dünya lideri yeteneklerimiz, iletişim dünyasında bize eşsiz bir genişlik ve derinlik sağlar.
Deneyim
Markalaşma ve tasarım, hizmet tasarımı, platformlar ve uygulamalardaki uzmanlık, müşterilerimiz için canlı, çekici ve hiper alakalı marka deneyimleri oluşturmamıza olanak tanır.
Ticaret
Doğrudan tüketiciye yönelik platformlar oluşturma ve müşterilerin farklı pazarlarda gezinmesine yardımcı olma dahil olmak üzere derin çok kanallı perakende deneyimiyle, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı en son ticaret çözümleri sunuyoruz.
Teknoloji
Veri yönetimi, pazarlama teknolojisi danışmanlığı ve sistem entegrasyon hizmetlerimiz, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle olan benzersiz ortaklıklarımızın yanı sıra müşterilerimiz için değer ve büyüme sağlar.
En iyi hizmeti sağlamanın temelinde, yaratıcı düşünürler ekibimizin verimliliği, en zorlu durumları bile fırsata çevirme yeteneği kazandırmaya, başarılar ile hem ajansımıza hem de onlara itibar kazandırmaya, sorumluluklar ve görevleri, mevcut haline nazaran zenginleştirilmesi ile ancak başarı elde edilir. 

Ekibimizin yeteneklerine bağlı olarak en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda teşvik etmeye dikkat ediyor, ekibimizin kişisel gelişimi için oldukça fazla bütçe ayırırız. Muhtemelen rakiplerimizi kıskandıracak kadar. Tüm canlılara değer verir, destek olmaktan da mutluluk duyduğumuzdan asla şüpheniz olmasın. Geleceğin nasıl olacağından çok, edinilen bilgileri doğru kullandığımızda pozitif şekillendireceğimiz yeni dünya uygarlığının nasıl olabileceğini öngörebilir ve onun şekillendirilmesinde pay sahibi olabiliriz.

Müşterilerimize ne tür çözümler sunarız?

Rekabetin artmasıyla markaların, iyi tanımlanmış rolleri ve bu rolleri destekleyen vizyonları sahiplenir.

Fakat çoğu zaman, marka farklılaştırıcı ve canlandırıcıları zaman içinde etkisini yitirecek ve rakipleri benzerlik konusunda ortak noktalarda buluşulması olası. Bu yüzden, büyük eşsiz iletişim fikrini bulmak ve uzun süre rekabeti anlamsız kılmak adına yapılan birtakım hamlelere şahit oluyoruz. 
Tutarlı ve ayakları yere basan
Logomuz, renk paletimiz ve tipografimiz gibi yapısal unsurlar bizi temeli ve tutarlıdır. Bu temel bileşenler, markamızın görünür olduğu her yerde tanınabilir olmasını sağlamak için birlikte çalışır.

Neşeli ve etkileyici
Markamızın esnek unsurları yaratıcı ifadeyi kutluyor. İmaj, animasyon ve fotoğrafa yönelik yeni yaklaşımlarımız, daha geniş bir duygu yelpazesiyle iletişim kurmamızı, daha fazla risk almamızı ve sanatçılarımızın ve tasarımcılarımızın yaratıcılığını sergilememizi sağlıyor.

Bu marka bileşenleri bir sistem oluşturmak için birlikte çalışırlar.

Bu yeni marka, Görsel Atölye için neyin önemli olduğunu, yaratıcılığa duyulan özveri, yaratıcı bir ifade sevgisini ve kaliteyle ilgili bir takıntısını barındırıyor.

Marka demek, mâddi ve mâddi olmayan varlıklarının toplamıdır en temelde. Dolayısıyla bir markayı zihinde anlamlandırırken aynı anda bir renk ve karakter, bir resim ve bir mesaj, bir logo ve bir dilden daha fazlası düşünülmeli, daima.

Marka kimliğini yalnızca bir parçası olan adı, şânı, mesajı ve ses tonu ile tamamlanan bir marka logosu tasarımından ibaret olarak görmek yanlış bir fikir. Doğru bir iletişim hamleleri ile zihinlere ulaşılarak ancak başarılı bir marka olma yolunda ilerlemek mümkün.
Mevcut pazarların daralması, küreselleşme etkisiyle sınırlar dışına açılan markaların oyuna dahil olması, dijitalleşen dünya ile tüketicilerin markalarla etkileşimi artması ile artan mesaj yağmuru sebebiyle güçlü bir marka yaratmak oldukça zor bir hâl aldı.
 
Marka, yanlızca yüksek kâr getiren bir araç değildir. Bir duygudur. Kültürel akım hâline dönüşmeye de başladı. Harley Davidson örneğini hatırlayın. Günümüzde bu kadar önemsenen marka sadece sadık müşterileri yaratmakla kalmaz, sadık çalışanlar da yaratır. Marka onlara inanacak bir şeyler vaad eder. Onların organizasyonun veya işletmenin amacını anlamalarına yardımcı olur. Bu sürecin temelini de doğru iletişim yönetimi ile ancak gerçekleşecektir.

Yaratıcı iletişim yapmaktan hoşlandığımız bir şey. Yüksek tempolu, giderek daha fazla sınırları daralan dünyada markalaşmayı, tüketicileri birer sadık müşterilerine ve hatta marka savunucularına dönüştürülmesinde mutlu müşterilerimizin yıllardır edindiğimiz tecrübelerimizden istifade etmelerinden oldukça memnuniyet duyarız.
 
Sektörde adından söz ettiren markaların, kurumsal açıdan iyi tanımlanmış rolleri ve bu rolleri destekleyen vizyonları olması gerekir. Tüketici zihinlerinde olumlu algı yaratmaya yardımcı olan iletişim modelinin başında gelir. 

Ajans felsefemiz ve proje yönetimi hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

İş ve şirket yönetiminde yaratıcı yıkım yapan yenilikçi ajanslar arasında yer almak için çok çalışıyoruz. Özveri, sabır ve içtenlikle çalışan ekibimizle birlikte büyümeye ve toplumlara eşsiz fikirlerimizle katma değer sağlamaya devam ediyoruz

Görsel Atölye.

Yaratıcı fikirlerin buluşma adresi

Görsel Atölye. Büyük markaları dünya için değerli kılmayı hedefleyen Yaratıcı Marka ve İletişimi ajansıdır.
 
2020 © Görsel Atölye tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır.