Tropical Leaves

Görsel Atölye

Hakkında

Hakkında

Atölyemizi
Tanıyın

Zaman değişti. Çeviklik coğrafyadan daha önemlidir. Yanıt hızı, ofis saatlerinden ve saat dilimlerinden daha önemlidir.

İstanbul merkezli ajansımız, müşteri beklentilerini karşılayan çevik ve esnek bir çalışma yöntemi benimsiyor. Ne de olsa harika bir fikir hangi şehirden geldiği önemli değil.

Somut sonuçlar toplantılardan daha önemlidir

Yaratıcılığımızın müşterilerimizin kaderi üzerindeki etkisi her zaman en önemli düşüncemiz olmuştur. Bu amaçla, süreçlerimizi müşterilerimizle uyumlu hale getiriyoruz. Esnek çalışma alanlarını kullanarak daha çevik, daha verimli ve müşterilerimizin taleplerine daha hızlı yanıt verebiliyoruz.

Çekirdek değer

Görsel Atölye
Nedir?

Odak noktası olarak “A” harfi formunu esas alan ana forma, farklı yönlerden başlayan çizgilerin ortak noktaya doğru hareketi, “Ana fikir” yolunda birbirinden bağımsız ve tutarlı bilimsel çalışmaların sanat ile sentezi ile taktiklerin, rekabeti anlamsız hâle getirmesi, ortak paydada buluşması temsil edilir.

 

Böylece büyük buluşmanın ilk aşaması tamamlanır. Logomuzun temel form faktörünü oluşturan “A” üzerinde yer alan renk harmonisi ile bezeli kısım, ortak paydayı paylaşan fikirlerin, bilimden, doğadan, akıldan, duygulardan edinilen ilham ve değerli iç görüler ile sentezlenmesi sonucu arzu edilen geleceğin şekillendirilmesi ve akabinde ulaşılması hedeflenen “Ana Fikir” kavramına uzanışın temsilidir.

Doğa ve insandan elde edilen iç görüler, ilhamlar üzerinde yükselen Ana fikir ve üstünde yükselen eşsiz ideoloji

Bugün dünyada bilgilerin yenilenme hızına rağmen, insanlar hâlâ diğer insanlarla ve değerleriyle uyumlu markalarla bağlantı kurmak isteyen duygusal varlıklardır. İnsanların günümüzde markalara inanmalarına yardımcı olmak için pazarlama profesyonellerinin çevik, işbirlikçi, hızlı hareket eden ve yaratıcı bir ajans ortağı olması gerekir.

Görsel Atölye, mutlu müşterimizin dahili ekipleriyle sorunsuz bir ortaklık kurmayı önceliklendirir.

Görsel Atölye

Sanal toplantı,
gerçek yaratıcı

Müşterilerimizin çoğu gibi, özellikle video konferans olmak üzere tüm dijital araçları kullanıyoruz. Seyahat etmeye daha az, stratejiler geliştirmeye ve konseptler oluşturmaya daha fazla zaman harcadığımız için işimizin ve müşteri sonuçlarının fayda sağladığını görüyoruz. Her zaman, her yerden erişilebiliriz.

Temel alanlarımız marka stratejisi, markalaşma, adlandırma, görsel kimlik, kampanyalar (basılı ve çevrimiçi) ve dijital pazarlamadır.

Tüm bu alanlarda, bir markanın iletişiminin her yönünü hesaba katan özel çözümler üretiyoruz.

Avrupa ve ötesinde birçok uzun vadeli müşteri ilişkileriyle, projelerimiz cansız markaların canlandırılmasından yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesine kadar uzanmaktadır. Ayrıca bir logo tasarımı veya marka adı oluşturma gibi daha küçük görevleri de üstleniyoruz.

Görsel Atölye

Strateji odaklı
yaratıcılık

Biz yaratıcı bir marka ajansıyız. Stratejik bir markalaşma ajansıyız. Hayal gücümüzü serbest bırakmadan önce, bir doz disiplinli stratejik düşünme uyguluyoruz. Markanın, pazarın ve hedef kitlenin derisinin altına giriyoruz. Mevcut tüm nicel ve nitel araştırmalardan tam olarak yararlanarak, tüm ilgili konuları derinlemesine anlıyoruz.

Sürecin bu aşaması genellikle yaratıcılığımızı heyecan verici, beklenmedik yönlere gönderen yenilikçi içgörülere götürür. Bunlar bir hevese dayalı fantezi uçuşlar değil, sağlam, gerçeklere dayalı temellere dayanan yaratıcı keşiflerdir.

Londra'da stratejik olarak odaklanmış bir yaratıcı ajans olarak, düşünme, yaratma ve en önemlisi yönetme arasında doğru dengeyi sağlıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ön planda tutan verimli iş süreçleri ile terminlere ve bütçelere bağlı kalıyoruz.

1. Doğrudan iletişim

İnsanlar markaları giderek daha kişiselleştiriyor ve onları hayatlarının merkezine konumlandırıyorlar. Bu nedenle, doğrudan iletişim stratejileri marka oluşturma ve büyütmenin anahtarı olduğuna inanıyoruz - beğeni ve paylaşımlardan geri bildirime ve birlikte oluşturmaya kadar, katılımın etkili ve etkili bir şekilde insanların duygularını harekete geçirmesi için şeffaf ve gerçek olması gerektiğine inanıyoruz.

2. Kültürel bağlamlar

İnsan, doğa, sanat, kültür, bize ilham vermede ve insanları harekete geçirmede güçlü bir rol oynar. Bu nedenle, tüketici kültüründen, kategori düşünce önderliğine, mutlu müşteri ortaklarımızın iç kurumsal kültürüne doğru sürekli olarak çevremizdeki kültürden ilham alıyor ve entegre ediyoruz.

3. Sürekli değişim

Mutlu müşterilerimizle sürekli bir iletişim halinde olmak, nasıl çalıştığımıza dair çarpıcı bir değişim gerektirir. İşte bu nedenle, insanları ve markaları doğru yönde hareket ettirmenin önemli olduğuna inandığımız, işbirlikçi, yinelenen bir çalışma stili için uzun ve doğrusal bir iletişim stratejileri geliştirme sürecinin merkezine yerleştirdik.

Görsel Atölye, diğerlerinin gözden kaçırdığı detayları fark eder ve tavsiyeler sunarız

Fırsatları keşfetmek, tavsiyelerde bulunmak, stratejiler belirlemek ve başarıya teşvik eden eylemleri planlamak için - zeka, cesaret ve yaratıcılık ile – daima geleceği hedefliyor ve ana fikir etrafında buluşuyoruz.

Nasıl yaparız?

Fırsatları keşfetmek, tavsiyelerde bulunmak, stratejiler belirlemek ve başarıya teşvik eden eylemleri planlamak için - zeka, cesaret ve yaratıcılık ile – daima geleceği hedefliyor ve ana fikir etrafında buluşuyoruz

Bu işin sırrı ne?

Görsel Atölye’nin her mecrada olduğu gibi yeni iletişim ortamlarındaki varlığı ve itibarından da hepimiz sorumluyuz. Diğer yandan günümüz dünyasında olumlu ya da olumsuz tüm içeriklerin hızla paylaşıldığına ve yayıldığına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu gerçekler bize şirketlerimizden birinde yaşanan bir krizin bir diğerini hızla etkileyebildiğini ve hatta Görsel Atölyenin itibarını da etkileme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.


Bu sebeple Ajansımızın itibarını artırmaya devam etmek hedefiyle yeni iletişim stratejilerini proaktif olarak geliştiriyoruz.  Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, sorunların çözümü için ortak hareket etmek ve işbirliği büyük önem taşıyor. Elinizde tuttuğunuz bu rehber, zamanın ruhuna uygun olarak değişmeyi ve gelişmeyi sürdürecek.

Farklı konular üzerine odaklanır; mutlu müşterilerimize motivasyonlar sağlarız

Farklılıkları sentezleme becerisi

Birbirinden bağımsız ve farklı olguları bir başlık altında bütünleştirme yeteneğine sahip olmak oldukça sabır isteyen bir süreç. Bunu başarabilmemize olanak sağlayacak yeteneklere ve deneyime sahibiz.

Görsel Atölye olarak, bilim, sanat, doğadan ilham alırız. Doğanın tüm renklerini, şekillerinden, bilimsel araştırmalardan elde edilen içgörülere göre son dokunuşlarla zengin bir sunum ile sunarız.
Ham geleceğin şekillendirilmesinde pozitif duygular besleriz. Gerçekten. Geleceğe yön veren farklı fikirlere, yeniliklere, eleştirilere açık olmamıza borçluyuz. Daima, insana değer veririz, çünkü onlara güvenir ve onlardan içgörüler elde ederiz. Ortaya çıkan geri bildirimlerle büyür ve büyütürüz.


Davranış bilimci Hetzel, görme ve duyma duyusunu mesafe duyusu olarak nitelendirirken, dokunma ve tat duyularını yakınlık duyusu olarak tanımlar. Bu nedenle, pazarlama iletişiminde görme ve duyma daha çok ürün ya da hizmete tüketicinin dikkati çekmek için kullanılıyor. Dokunma ve tatma ile ürün, hizmet ve tüketici arasında kişisel ilişki kurulabiliyor.

Sinerji etkisi, markaların konumlandırmasını da güçlendirecek bir araçtır. Markalarla ilişkilendirdiklerinde bu duyular kalıplaşır, süreklileşir, aslında birer ikona dönüşür. 


Duygu bu nedenle eylemle ilgilidir. Pazarlama ise eylemdir. Tüketicinin aldığı kararların yaklaşık %80’, duygularla alınır. Oysaki bugün iletişim araçlarının %80’i mantık üzerine kurulmuştur. Bu bir paradokstur. Paradoksu aşıp, markanızı bir duygu sahibi yapmalısınız.

Bu duyguları mutlaka dikkate almalıyız: mutluk, güven, aşk, neşe heyecan ve hüzün. Tutunabilmemiz için markamızın sunduğu deneyim, söz konusu duygulardan birine bilinçli ve planlı olarak seslenmelidir.


İnsan odaklı, yenilikçi, sürdürülebilir, kolay anlaşılabilir vaadleri izleyicilerin zihnine ulaştıran ve sevilen markaların gelişim süreçlerinde kilit rolü sahiplenir, arzulanan  ve güvenilir “Ana fikir” formunun somut hâl alması için yoğun çaba gösteririz. Felsefemizin temel taşları üzerinden yükselen fikrimiz bizi özgün kılar. Olağanüstü bir dünyada yaşıyoruz.


Gerçekten bunu anlamak, ve şekillendirmek için olağanüstü becerilere sahip olmak gerekir.

Görsel Atölye, diğerlerinin gözden kaçırdığı detayları farkeder ve tavsiyeler sunarız. Çünkü biz daha fazlasını arar, daha fazlasını görür, daha fazlasını bulur ve daha fazlasını sunarız- sıradanlığı, olağanüstüne taşırız.


Fırsatları keşfetmek, tavsiyelerde bulunmak, stratejiler belirlemek ve başarıya teşvik eden eylemleri planlamak için - zeka, cesaret ve yaratıcılık ile – daima geleceği hedefliyor ve ana fikir etrafında buluşuyoruz.

Çözümler

Görsel Atölye olarak sunduğumuz çeşitli çözümlerle Mutlu Müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyoruz.

Yaratıcı Marka Atölyesi

Başarı, sadece müşterilerimizi memnun etmek ile sınırlı değil, aynı zamanda en yetenekli kişileri organizasyonlara kazandırma, elde tutma ve yatırımları güvence altına almak için gerekli olan yetkinlikler gerektirir.


Kurumsal, tüketici, müşteri ve yetenek dahil olmak üzere, kritik kitlelerinin geniş bir yelpazesi üzerinden müşterilerle birlikte çalışıyor ve bunların nasıl bağlantılı olduklarını anlıyoruz. Bu, markanın stratejik avantaj sağlamadaki rolüne dair daha tam bir bakış açısı sunabileceğimiz, en çok nerede ve ne zaman önemli olduğu konusunda değer katabileceğimiz anlamına gelir.

Yaratıcı Marka

Yaratıcı İletişim Atölyesi

Ekibimiz, markaları kültürlere - insanlara, yerlere, trendlere, etkinliklere ve iş ortaklarına - tüketicilerin ilgisini çekecek ve harekete geçirecek şekilde birleştirerek, mutlu müşterilerimiz için etkileyici işler üretir ve geliştirir.


Temel uygulama alanları konvensiyonel veya dijital mecralarda marka iletişimi aktivasyonu, deneyimsel, deneysel pazarlama, stratejik ortaklıklar ile geliştirme ve yönetimleri içerir.


Böylece, markaların tüketicilerin zihinlerine yaptıkları uzun yolculuklarını hızlandıran ve kolaylaştıran iletişim fikirlerinin sonuçlarını gözlemeye başlarız.

Yaratıcı İletişim

Rekabetin artmasıyla markaların, iyi tanımlanmış rolleri ve bu rolleri destekleyen vizyonları sahiplenir.

Büyük eşsiz iletişim fikrini bulmak ve uzun süre rekabeti anlamsız kılmak adına yapılan birtakım hamlelere şahit oluyoruz. 

Tutarlı ve ayakları yere basan bir vizyon ile logomuz, renk paletimiz ve tipografimiz gibi yapısal unsurlar bizi temeli ve tutarlıdır. Bu temel bileşenler, markamızın görünür olduğu her yerde tanınabilir olmasını sağlamak için birlikte çalışır.


Neşeli ve etkileyici olmaya özen gösteririz. Markamızın esnek unsurları yaratıcı ifadeyi kutluyor. İmaj, animasyon ve fotoğrafa yönelik yeni yaklaşımlarımız, daha geniş bir duygu yelpazesiyle iletişim kurmamızı, daha fazla risk almamızı ve sanatçılarımızın ve tasarımcılarımızın yaratıcılığını sergilememizi sağlıyor.


Bu marka bileşenleri bir sistem oluşturmak için birlikte çalışırlar.


Bu yeni marka, Görsel Atölye için neyin önemli olduğunu, yaratıcılığa duyulan özveri, yaratıcı bir ifade sevgisini ve kaliteyle ilgili bir takıntısını barındırıyor.


Marka demek, mâddi ve mâddi olmayan varlıklarının toplamıdır en temelde. Dolayısıyla bir markayı zihinde anlamlandırırken aynı anda bir renk ve karakter, bir resim ve bir mesaj, bir logo ve bir dilden daha fazlası düşünülmeli, daima.


Marka kimliğini yalnızca bir parçası olan adı, şânı, mesajı ve ses tonu ile tamamlanan bir marka logosu tasarımından ibaret olarak görmek yanlış bir fikir. Doğru bir iletişim hamleleri ile zihinlere ulaşılarak ancak başarılı bir marka olma yolunda ilerlemek mümkün.

Mevcut pazarların daralması, küreselleşme etkisiyle sınırlar dışına açılan markaların oyuna dahil olması, dijitalleşen dünya ile tüketicilerin markalarla etkileşimi artması ile artan mesaj yağmuru sebebiyle güçlü bir marka yaratmak oldukça zor bir hâl aldı.

 

Marka, yanlızca yüksek kâr getiren bir araç değildir. Bir duygudur. Kültürel akım hâline dönüşmeye de başladı. Harley Davidson örneğini hatırlayın. Günümüzde bu kadar önemsenen marka sadece sadık müşterileri yaratmakla kalmaz, sadık çalışanlar da yaratır. Marka onlara inanacak bir şeyler vaad eder. Onların organizasyonun veya işletmenin amacını anlamalarına yardımcı olur. Bu sürecin temelini de doğru iletişim yönetimi ile ancak gerçekleşecektir.


Yaratıcı iletişim yapmaktan hoşlandığımız bir şey. Yüksek tempolu, giderek daha fazla sınırları daralan dünyada markalaşmayı, tüketicileri birer sadık müşterilerine ve hatta marka savunucularına dönüştürülmesinde mutlu müşterilerimizin yıllardır edindiğimiz tecrübelerimizden istifade etmelerinden oldukça memnuniyet duyarız.

 

Sektörde adından söz ettiren markaların, kurumsal açıdan iyi tanımlanmış rolleri ve bu rolleri destekleyen vizyonları olması gerekir. Tüketici zihinlerinde olumlu algı yaratmaya yardımcı olan iletişim modelinin başında gelir. 

En iyi hizmeti sağlamanın temelinde, yaratıcı ekibimizin verimliliği, en zorlu durumları bile fırsata çevirebilen, ajans ve müşterilere itibar kazandıran, sorumluluklar ve görevleri mevcut haline nazaran zenginleştirilmesi yer alır

Ekibimizin yeteneklerine bağlı olarak en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda teşvik etmeye dikkat ediyor, ekibimizin kişisel gelişimi için oldukça fazla bütçe ayırırız.

Muhtemelen rakiplerimizi kıskandıracak kadar. Tüm canlılara değer verir, destek olmaktan da mutluluk duyduğumuzdan asla şüpheniz olmasın. Geleceğin nasıl olacağından çok, edinilen bilgileri doğru kullandığımızda pozitif şekillendireceğimiz yeni dünya uygarlığının nasıl olabileceğini öngörebilir ve onun şekillendirilmesinde pay sahibi olabiliriz.

Ajans felsefemiz ve proje yönetimi hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

İş ve şirket yönetiminde yaratıcı yıkım yapan yenilikçi ajanslar arasında yer almak için çok çalışıyoruz. Özveri, sabır ve içtenlikle çalışan ekibimizle birlikte büyümeye ve toplumlara eşsiz fikirlerimizle katma değer sağlamaya devam ediyoruz

Görsel Atölye ile iletişime geçin

Temasa geçmek için lütfen bu bölümde  yer alan 'Bize Ulaşın sekmesini kullanabilirsiniz. Sizden haber almak isteriz.

HQ - Istanbul

Bizimle ilgili bir sorunuz var mı? Basın ekibimizle buradan iletişime geçin.

Bize Ulaşın

Görsel Atölye. Büyük markaları dünya için değerli kılmayı hedefleyen Yaratıcı Marka ve Marka İletişimi ajansıdır.

 

2021 © Görsel Atölye tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır.